Dim Sum - Xiaxue's Guide To Life: EP132 Singapore - Singapore DzoVN
Unknown


Dim Sum - Xiaxue's Guide To Life: EP132 Singapore. Xiaxue learns how to make dim sum favourites like har gow, siew mai, char siew bao, and egg tarts!.

guide to life, clicknetwork, xiaxue, wendy cheng, dim sum, char siew bao, har gow, siew mai, egg tart, stacked, dim sum making==============================================
Đăng ký tour du lịch vui lòng liên hệ
Trưởng phòng kinh doanh : Nguyễn Thanh Tâm ( Tâm Pacific )
Hotline: 0911.46.33.89
Tổng đài tư vấn miễn phí: 01283.98.69.98
Website Singapore Tour http://singapore.dzo.vn
He thong website DZO VietNam http://www.dzo.vn
Fanpage www.facebook.com/NguyenThanhTamSearchBox
#tourthailan #toursingapore #tourcampuchia #tourtrongnuoc
==============================================


Dim Sum - Xiaxue's Guide To Life: EP132 Singapore

Chia sẻ
Báo lỗi

Bình luận